Weidevogels

Weidevogels leven op akkers en op weilanden. De meesten komen voor in weilanden.

Kievit, Scholekster, Grutto, Tureluur, Wulp, Kemphaan en de Watersnip zijn de bekendsten.  In het voorjaar als het land wordt bewerkt dan broeden meestal de weidevogels. De vroegste broeder zijn  de kieviten zij broeden al eind februari.

De taak als agrariër is het beschermen van zoveel mogelijk weidevogels dit kunnen zij bv. doen door;

 • Hoe het gras gemaaid wordt bepaald voor een deel de overleveringskans van de nesten. Wanneer er gemaaid gaat worden ga dan om het nest heen maaien of zet er bv. een paar paaltjes om het nest heen.
 • Ga voor het bewerken van een akker eerst op zoek naar de nesten en markeer deze. Bij het ploegen van de akker kan dan het nest worden ontzien.

De meest agrariërs zorgen er dan ook voor dat tijdens het bewerken van de akkers de nesten bespaard blijven. Dit lukt helaas niet altijd.

Als het kan is het beter om het nest niet te verplaatsen maar er om heen te werken. Als het nest  wordt verplaats  is de kans aanwezig dat de roofvogels toe slaan om de eieren op te eten. Dit is niet de bedoeling.

Broedtijd;

Zoals eerder al is aangegeven begint het broeden al eind februari ( De kievit). Het duurt ongeveer twee maanden voordat de  eieren van de weidevogels dit is een ruwe schatting, een maand voor het broeden en een maand voor het zelfstandig uit fladderen van de kuikens. Uitzondering is de veldleeuwerik deze weidevogel is pas in juli klaar met het verzorgen van haar kuikens.

Voedsel;

Hoe beter de bodemkwaliteit hoe meer voedsel er voor de weidevogels aanwezig is. Dit de boeren doen meststoffen zoals ruige mest kort voor het broedseizoen februari/half maart uit te strooien dit zorgt voor een goede bodemkwaliteit en veel voedsel.

 • Regenwormen en emelten
 • Voor de jonkies insecten en larven
 • Gras

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten. 

De scholekster

Enkele foto's van weidevogels

De tureluur

De wulp

De kievit

De kievit

De Kievit is een va de meest voorkomend weidevogel in ons land. Je kunt de kievit herkennen aan zijn kuif, zwart-witte kleur. Zij duikelen ook door de lucht en  op deze manier verjagen zij ook hun vijanden.

Ook maken zij een herkenbaar geluid zingen als het ware door de lucht. Vast wel een keer gehoord.

De kievit begint meestal te broeden eind februari begin maart.

Het voedsel;

 • Regenwormen
 • Larven
 • Spinnen
 • Slakken

Nest kievit

Een nest met Kievits eieren meestal vier met de punten naar elkaar toe.

Grutto

De grutto is ook een bekende weidevogel. Je kunt ze erkennen  door hun dunne lange poten ook wel stellopers genoemd. Zij hebben ook een lange rechte snavel. Ook kun je de grutto herkennen door hun geluid zij roepen hun eigen naam.

Zo rond eind maart gaan de grutto's hun eieren leggen. Dat gaat ongeveer door tot eind mei. Het duurt ongeveer drie weken voordat de eieren uitkomen.

De grutto maakt een onopvallend grasnest voorkeur in ruige delen van het grasland.

Voedsel;

 • Vooral langpootmuggen.

Nest eieren Grutto

De wulp

De wulp is een steltloper en zij leeft in een uiteenlopende halfopen tot een open terrein. Je kunt de wulp herkennen door vrij lange  poten en een gebogen snavel en is grijsbruin van kleur. Je kunt de wulp ook herkennen door hun opvallend geluid koerlie,koerlie (jodelend geluid) vast wel een keer gehoord.

Broedtijd;

De mannetjes maken meestal meerdere kuiltjes, het vrouwtje kan dan uitzoeken welke zij gaat gebruiken om te leggen en te broeden(kieskeurig). Het uitgezochte nest wordt bekleed met gras. Eind maart tot eind juni worden de eieren gelegd meestal drie of vier dit gebeurd maar een keer per jaar. De broedtijd duurt ongeveer 27-29 dagen en de jonkies verlaten al vliegensvlug het nest 32-38 dagen. In de broedtijd beschermt het mannetje het nest door een baltsvlucht  en laag vliegen. Een bijzonderheid zij komen meestal elk jaar weer terug naar de zelfde broed plek.

Voedsel;

De wulp eet het liefst

 • Wormen, geleedpotigen.
 • Zaden,bessen.
 • Regenwormen.
 • Insecten.

Het nest van de wulp.

Samenvatting

Er zijn verschillende soorten weidevogels zoals kievit, scholeksters, wulp,  tureluur, veldleeuwerik. De bekendste zijn uitgelicht. Om nog heel lang te kunnen genieten van de weidevogels is het belangrijk om deze te beschermen hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de agrariërs. Meer over het beschermen van deze vogels kun je vinden op de website van de vogelbescherming. Hier is nog veel meer informatie te vinden.