Koersfarm

Leven rond de boerderij

Welkom

Koersfarm gaat op 01-01-2023 offline!!!

Om in deze tijd een agrarisch bedrijf te houden is niet zo eenvoudig. Door de jaren heen zijn er veel regelgeving op deze tak afgekomen. zoals b.v.

  • Hoeveel dierlijk mest mag er worden uitgereden op het land en wanneer.
  • Hoeveel stikstof en fosfaat er op een akker mag komen.
  • Grootste (hete) hangijzer op dit moment is stikstof en het veevoer(eiwit)

Het is niet de bedoeling om op deze website al  te veel op deze regelgeving in te gaan. Dat het "boeren"er niet makkelijk op is geworden is wel duidelijk.

Na jaren lang zelf een agrarisch bedrijf te hebben gerund wil ik nu een andere kijk (blik) op het boerenleven geven.

Er is meer dan alleen maar koeien, varkens, kippen en geiten op een boerderij. Met behulp van de agrariërs wordt het landschap ook onderhouden zoals het uit maaien  van sloten onderhoud van een bosrand en het beschermen van weidevogels behoud van de nesten.

Vandaar een andere kijk rondom de boerderij hoe mooi het landschap kan zijn.

Heel veel kijk en leesplezier.

Enkele indrukken op de boerderij

Varkens

Varkens wordt meestal gebruikt voor de fok en voor de vlees consumptie. Er zijn  verschillende varkens rassen zoals bv. wilde zwijnen. maar ze zijn ook heel erg slim.

Koeien in de wei

Koeien worden gebruikt voor de melk productie. De bekendste rassen zijn holstein, roodbont en lakenvelders. Voor vleesproductie wordt meestal het ras limousine gebruikt. 

De tureluur

De tureluur komt het hele jaar voor in Nederland. Broedtijd is vanaf half april tot juni.

Einde welkoms pagina